Tämän vastuuvapaussopimuksen tarkoituksena on vapauttaa Delian Oy kaikista mahdollista vastuista ja vaateista jotka Vantaan ajoharjoitteluradan käyttäjä voi katsoa syntyneeksi mahdollisessa väärinkäsityksessä, huolimattomuudessa, virheestä, viasta, säästä, tai muusta näihin rinnastettavista tai verrattavissa olevista asioista. Radan käyttäjä on velvollinen olemaan tietoinen vähintään seuraavista alueen käyttöön liittyvistä asioista:
1. Rata-alueella tarkoitetaan koko vantaan vauhtikeskuksen aluetta joka rajautuu Finavian, Katriinantien ja Myllykyläntien rajaamaan alueeseen.
2. Rata-alueella saa mennä vain tämän sopimuksen ehdot hyväksynyt henkilö, tai hänen edustamansa henkilö.
3. Rata-alueelle mennessä tulee kuljettajalla olla vasemmassa kädessä ranneke jonka hän on saanut tätä täytettyä hyväksyttyään nämä sopimuksen asiakohdat.
4. Kuljettajan, tai hänen täysi-ikäisen huoltajan/holhoojan vastuulla on käytettävän ajoneuvon tekninen turvallisuus, niin kuljettajalle kuin muille alueella oleville henkilöille ja omaisuudelle.
5. Kuljettaja on vastuussa myös turvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja sääntöjen välittäminen mukanaan oleville avustajille, perheenjäsenille, ystäville ja muille jotka ovat hänen seurassaan.
6. Rata-alueella kuljettajan tulee käyttää tarkoituksen mukaisia ajovarusteita suhteutettuna käytettävään ajoneuvoon. Esimerkiksi pyöräilijän tulee käyttää kypärää, kilpa-autojen kuljettajan tulee käyttää vaatimustason mukaisia ajovarusteita ja kypärää. Autoa kuljettava henkilö vastaa siitä, että autossa olevilla matkustajilla on tarvittavat turvavarusteet, ja ne ovat käytössä. Tällä tarkoitetaan mm. turvavöitä, kypärää, ajohaalaria, niskatukea ja muita auton käyttötarkoituksessa tarvittavia varusteita
7. Rata-alueella turvallisuus on tärkein asia, ja kuljettajan on huolehdittava aina muiden ja omasta turvallisuudesta.
8. Kuljettaja, tai hänen huoltaja/holhoojansa vastaa , että käytettävässä ajoneuvossa on riittävän kattava vakuutusturva kattamaan mahdollisesti toiselle tai kolmannelle osapuolelle syntyvät kustannukset ja korvaukset.
9. Rata-alueelle mennään pit exit-tietä pitkin. Alueelle meno on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa, tai vaaraa jo alueella oleville henkilöille.. Rata-alueelta tulo tulee suorittaa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai vahinko muille alueella oleville henkilöille.
10. Rataan tulee tutustua riittävän hyvin ja tarkasti.
11. Nopeampi on pääsääntöisesti vastuussa aina hitaamman turvallisesta ohittamisesta.
12. Rataa voi käyttää ainoastaan sen asfaltoiduilta osin. Radalla voi olla myös vettä, tai osittainen jäätynyt vesipeite. Asfalttiosuuden ulkopuolella ajaminen ja liikkuminen on kielletty. Ajorata on turvallinen sen reunoissa olevien valkoisten viivojen välissä. Radan ulkopuolisten alueiden tarkoitus on hidastaa sinne joutuneen ajoneuvon nopeutta tavalla tai toisella. Auratun rata-alueen ulkopuolella ajaminen on kielletty. Siellä ajavat kuljettajat poistetaan radalta, ja heillä ei ole enää oikeutta ajaa radalla. Radalla on jäätynyttä vettä joka voi vahingoittaa ajoneuvoa siihen osuttaessa, huomioikaa tämä asia, älkööt vahingoittako ajoneuvoa jäätyneessä vedessä. Delian oy ei vastaa miltään osin tälläisistä vahingoista.
13. Mikäli kuljettaja toimillaan, huolimattomuudellaan, osaamattomuudella tai tietämättömuudellaan aiheuttaa Delian oy:n omaisuudelle vahinkoa, on hän täysin korvausvelvollinen syntyneestä vahingosta aiheutuvista kuluista. Tälläisiä on muun muassa radan turvavarusteet, asfalttiradan ulkopuoliset alueet, varikkoalue, merkinantolaitteistot ja muut laitteet
14. Jokainen kuljettaja on vastuussa ajamisesta radalla. Mikäli kuljettaja kolaroi toisen ajoneuvon kanssa, ei Delian Oy:llä ole mitään vastuuta mistään korvauksista tai sovitteluista. Sama koskee myös henkilövahingoissa, ajoneuvon kuljettaja on vastuussa turvallisesta liikkumisesta rata-alueella. Kuljettaja on myös vastuussa kalustonsa teknisestä kunnosta, ja siitä ettei sen teknisen kunnon ja myös mahdollisten vikojen takia muut radalla olijat joudu vaaraan. Kuljettaja vastaa myös radan kunnostuksesta, mikäli esimerkiksi auto hajoaa, ja sen takia radalle tulee sinne kuulumatonta materiaalia tai nestettä.
15. huomioitavat signaalimerkit
i. Keltainen lippu tai varoitusvalo : hiljennä vauhtia ja valmistaudu jopa pysähtymään
ii. Punainen lippu tai varoitusvalo : sessio keskeytetty. hidasta vauhtia välittömästi. maksiminopeus 50 km/h. aja varikolle
iii. Vihreä lippu tai varoitusvalo : rata vapaa
iv. Sininen lippu tai varoitusvalo : anna takaatulevalle nopeammalle ajoneuvolle tietä
v. Ruutulippu tai valo : ajosessio päättynyt. aja varikolle

ALLEKIRJOITA LOMAKE TÄÄLTÄ.