16.4.2022 300 kierroksen kilpailu

Kart in Clubilla pidetään pääsiäisenä 16.4.2022, 300 kierroksen kilpailu. Illan tapahtumaan otetaan mukaan 15 joukkuetta. Kilpailussa ajetaan kahdessa eri luokassa Racing ja PRO. Kilpailussa on mahdollisuus kokeilla eri olosuhteita kilpailutilanteessa. Tiedossa on siis pimeässä ajoa, märällä ajoa, ja startteja Safetycarin takaa.

Kilpailun kesto on 300 kierrosta ja kilpailu päättyy kun ensimmäinen joukkue saavuttaa 300 kierrosta. Joukkueen on vaihdettava kuljettajaa säännöissä määrätyllä tavalla.

Osallistumismaksu kisaan on joukkueelta 250 €, ja joukkueet otetaan mukaan ilmoittaumisjärjestyksessä.

Kilpailun aikataulu on seuraava:

17.15-17:45 Ilmoittautuminen (Samalla arvotaan joukkueella auto)

18:00 Super-Pole aika-ajo 4 minuuttia

18:10 300 kierroksen kilpailu käynnistyy

n. 21:00 Ensimmäinen auto ruutulipulla

Ilmoittaudu kilpailuun Vauhtikaupassa. Lisätietoja kilpailusta saat puhelimitse 0400 489 665 tai sähköpostilla helsinki@kic.fi. Laita ilmoittautumisen yhteydessä: Yhteyshenkilön nimi, puhelin, joukkueen nimi ja luokka (Racing/Pro).

SÄÄNNÖT
1. JOUKKUE
1.1. Kuljettajamäärä vapaa, varikolla on vaihdettava kuljettajaa vähintään kahdesti, tai jos kuljettajia on alle kolme, pitää kuljettajan nousta autosta ja kiertää auto takakautta jonka jälkeen voi jatkaa ajoa.
1.2. Joukkueella on oltava johtaja, joka vastaa joukkueen toimista ja tiedotteiden välittämisestä joukkueen jäsenille.
1.3. Kuljettajan vähimmäispaino rata- ja varikkoalueella on 100 kiloa. Mikäli tämä ei täyty on kuljettajan otettava mukaan autoon tarvittava määrä lisäpainoa, kuitenkin maksimissaan 30 kiloa.
1.4. Kuljettajan vähimmäispainoa valvotaan pistokokein. Mikäli kohdan 1.3 vaatimukset eivät täyty, jokaisesta puuttuvaa kiloa kohden joukkueelle tulee yhden kierroksen vähennys kokonaisajokierroksista.
1.5 Joukkueet jaetaan kuljettajan tai kuljettajien kokemuksen perusteella kahteen luokkaan: Racing ja PRO
– Racing-luokkaan menevät joukkueet jonka kuljettajat ovat yli 30 vuotiaita.
– PRO-luokkaan menevät joukkueet joiden jollakin kuljettajalla tai kuljettajilla on kilpailukokemusta kartingissä, tai joku kuljettajista on alle 30 vuotias.
2. VARIKKO
2.1. Varikkoalueella saa ajon aikana olla vain ajossa oleva kuljettaja ja kaksi henkilöä.
3. AIKA-AJO
3.1. Ennen kilpailua ajetaan Superpole-kilpailu jossa ratkaistaan lähtöjärjestys kilpailuun. Superpole-aika-ajon kesto on 3 minuuttia.
3.2. Joukkue saa valita kuljettajan joka ajaa aika-ajon. Kuljettajan saa vaihtaa ennen kilpailun starttia.
4. KILPAILU
4.1. Kilpailun kesto on 300 kierrosta.
4.2. Kun kokonaisajoajasta 300 kierrosta tulee täyteen, liputetaan voittaja maaliin.
5. AJO KILPAILUSSA
5.1. Ajajan on harjoituksissa ja kilpailun aikana ajettava autoa harkiten niin, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kilpailijan kanssa.
5.2. Kaikenlainen liikennöiminen (ajaminen, työntäminen tai kantaminen) radalla ajosuuntaa vastaan on kielletty erän aikana.
5.3. Tahallinen osuminen ratavalleihin on kielletty
6. TOIMINTA SAFETYCARIN TULLESSA RADALLE
6.1.1. Safetycarilla kasataan autot tarvittaessa uusintastarttiin, tai radalla tapahtuneen onnettomuuden aikana hiljennetään nopeutta.
6.1.2. Safetycarissa on vilkkuvat valot. Valojen vilkkuessa, Safetycarin ohittaminen on kielletty.
6.1.3. Kun Safetycarin ja radan keltaiset valot vilkkuvat, on toisen kilpailijan ohittaminen kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Safetycaria ei saa ohittaa kuin henkilökunnan luvalla. Safetycarin ohittaminen varikon kautta on kielletty.
6.1.4. Safetycar poistuu radalta siltä kierrokselta kun Safetycarin valot sammuvat.
6.1.5. Kun Safetycar poistuu radalta, on toisen kilpailijan ohittaminen kielletty ennen lähtö/maalilinjaa.
7. AJO RATAVARIKOLLE
7.1. Kuljettaja saa ajaa ratavarikolle aina kun sen portti on avoinna. Mikäli ratavarikon portilla palaa pnainen valo, on ratavarikolle ajo kielletty.
8. KULJETTAJANVAIHTO
8.1. Kuljettajanvaihto on sallittu ainoastaan sille merkityllä alueella.
8.2. Kuljettajanvaihto alueella saa olla ainoastaan joukkueesta kaksi henkilöä: kuljettaja joka lähtee ajoon ja kuljettaja joka tulee ajosta. Tarvittaessa henkilökunta antaa luvan yhdelle ylimääräiselle avustajalle vaihdon ajaksi.
8.3. Kuljettajan minimipaino on 100 kg. Mikäli kuljettaja omapaino ei riitä 100 kg, lisätään autoon lisäpainoa, kuitenkin maksimissaan 30 kg.
9. KULJETTAJAN VARUSTEET
9.1. Kart in Club tarjoaa jokaiselle joukkueelle ajohaalarit ja rajoitetun määrän kypäriä. Omien ajovarusteiden käyttö on sallittu.
9.2. Kuljettajalla tulee olla ajossa turvavarusteista vähintään  kypärä, ajohaalrin ja -kenkien käyttö vapaaehtoista.
10. KILPAILUN PÄÄTTYMINEN
10.1. Kun kilpailun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin tulleeksi, liputetaan jäljellä olevat ohjaajat maaliin tulleiksi sitä mukaa, kun he ylittävät maalilinjan, riippumatta siitä montako kierrosta he ovat ajaneet.