Open/Close Menu Pohjoismaiden suurimmat sisäkartingkeskukset

1. JOUKKUE
1.1. Joukkueella on oltava johtaja, joka vastaa joukkueen toimista ja tiedotteiden välittämisestä joukkueen jäsenille.
1.2. Kuljettajan vähimmäispaino rata- ja varikkoalueella on 100 kiloa. Mikäli tämä ei täyty on kuljettajan otettava mukaan autoon tarvittava määrä lisäpainoa, kuitenkin maksimissaan 30 kiloa.
1.3. Kuljettajan vähimmäispainoa valvotaan pistokokein. Mikäli kohdan 1.2 vaatimukset eivät täyty, jokaisesta puuttuvaa kiloa kohden joukkueelle tulee yhden kierroksen vähennys kokonaisajokierroksista.
1.4. Joukkueet kilpailevat kahdessa eri luokassa. Joukkue on:
– Joukkue on Racing-luokassa jos siinä ei ole kuin maksimissaan yksi PRO-luokituksen omaava kuljettaja. PRO-luokituksen omaavat kuljettajat löytyvät tästä linkistä.

2. VARIKKO
2.1. Varikkoalueella saa ajon aikana olla vain ajossa oleva kuljettaja ja kaksi henkilöä.

3. AIKA-AJO
3.1. Ennen kilpailua ajetaan Superpole-kilpailu jossa ratkaistaan lähtöjärjestys kilpailuun. Superpole-aika-ajon kesto on 6 minuuttia.
3.2. Joukkue saa valita kuljettajan joka ajaa aika-ajon. Kuljettajan saa vaihtaa ennen kilpailun starttia.

4. KILPAILU
4.1. Kilpailun kesto on 12 tuntia.
4.2. Kun kokonaisajoajasta 12 tuntia tulee täyteen, liputetaan voittaja maaliin.
4.3. Virallinen kilpailuaika tulee ajanotosta, ja se näkyy tulosmonitoreissa

5. SPRINTTIKILPAILUT
5.1. Kilpailun aikana ajetaan kahdeksan sprinttikilpailua. Sprinttikilpailuiden aikataulu kerrotaan ennen kilpailun alkua.
5.1.1. Sprinttikisa kisa käynnistyy kun aikataulussa oleva aika tulee täyteen, ja ensimmäinen auto ylittää ajanottolinja.
5.1.2. Sprinttikisan voittajalle tulee 20 pistettä, toiselle 17, kolmannelle 15 ja siitä pisteen välein alaspäin.
5.1.3. Sprinttikilpailun päättymistä ei ilmoiteta ruutulipulla, vaan sprinttikilpailu päättyy kun ilmoitettu kierrosmäärä tulee täyteen.

6. AJO KILPAILUSSA
6.1. Ajaja, joka joutuu ohitustilanteeseen, ei saa estää ohiajavaa kanssakilpailijaa. Ohittava kilpailija ei saa leikata ohitettavan eteen niin, että tämän ajo estyy tai syntyy vaaratilanne.
6.2. Varikolle ajoa koskevat samat määräykset mitä edellä on mainittu ratavarikolle ajosta.
6.3. Jos kilpailijan auto jostakin syystä pysähtyy, on se siirrettävä pois radalta mahdollisimman nopeasti, niin ettei se muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. Kuljettaja ei saa nousta autosta pois rata-alueella ilman henkilökunnan lupaa.
6.4. Kaikenlainen liikennöiminen (ajaminen, työntäminen tai kantaminen) radalla ajosuuntaa vastaan on kielletty erän aikana.
6.5. Tahallinen osuminen ratavalleihin on kielletty. Mikäli kuljettaja osuu toistuvasti mutkassa oleviin merkkiputkiin, seurauksena on STOP&GO rangaistus.

7. TOIMINTA SAFETYCARIN TULLESSA RADALLE
7.1.1. Safetycarilla kasataan autot tarvittaessa uusintastarttiin, tai radalla tapahtuneen onnettomuuden aikana hiljennetään nopeutta.
7.1.2. Safetycarissa on vilkkuvat keltaiset valot. Valojen vilkkuessa, Safetycarin ohittaminen on kielletty.
7.1.3. Kun Safetycarin ja radan keltaiset valot vilkkuvat, on toisen kilpailijan ohittaminen kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Safetycaria ei saa ohittaa kuin henkilökunnan luvalla. Pacecarin ohittaminen varikon kautta on kielletty.
7.1.4. Mikäli joukkue käy varikolla, saa radalle palata viimeisenä Safetycarin perässä olevan kilpailijan ja Safetycarin väliin. Jos johtava auto käy varikolla.
7.1.5. Safetycarin tullessa radalle ennelta määräämättömä aikana, ajetetaan johtava auto SafetyCarin perään ennen uusintastarttia. Mikäli Safetycarin ollessa radalla, johtava auto käy radalla, Safetycarin taakse ajatetaan Safetycarin radalle tullessa toisena ollut auto.
7.1.6. Safetycar poistuu radalta siltä kierrokselta kun Safetycarin valot sammuvat.
7.1.7. Kun Safetycar poistuu radalta, on toisen kilpailijan ohittaminen sallittu kun vihreä valo syttyy.

8. AJO RATAVARIKOLLE
8.1. Kuljettaja saa ajaa ratavarikolle aina kun sen portti on avoinna. Mikäli ratavarikko on ruuhkaa, saattaa sisääntuloportilla punainen valo. Mikäli ratavarikolle ajaa punaisen valon palaessa, joutuu kuljettaja odottamaan ratavarikkoa ennen omaa vuoroansa.
8.2. Ratavarikko suljetaan n. 30 minuuttia ennen kilpailun päättymistä. Ratavarikon suljettua ei kuljettajanvaihto ole enään mahdollista

9. AUTON VAIHTO JA AUTON TANKKAUS KILPAILUN AIKANA
9.1. Joukkueen on tultava autonvaihtoon kun järjestäjä sitä vaatii.
9.2. Auton tankkaus ja vaihto tapahtuu noin 2½ tunnin välein.
9.3. Joukkueiden autojenvaihtojärjestys on sovittu etukäteen ennen kilpailun alkua. Tätä vaihtojärjestystä käytetään läpi kilpailun. Mikäli joukkue keskeyttää, poistetaan se myös autonvaihtolistalta.
9.4. Joukkueet kutsutaan varikolle näyttötaululla jossa on teksti FUELING ja joukkueen numero. Joka toisen tankkausen yhteydessä vaihdetaan myös auto. Tankkauksen kesto on 1 minuutti, tankkauksen ja auton vaihdon 2-3 minuuttia, kuitenkin siten, että vaihto kestää jokaisella yhtä pitkään.
9.5. Joukkue huolehtii itse autonvaihdon ja tankkauksessa käytettävän minimiajan noudattamisesta. Mikäli minimiaika alitetaan, tulee joukkueelle minimiajan alittavan ajan mittainen pakollinen varikkopysähdys.
9.6. Tankkauksen aikana ei kuljettaja saa olla autossa.
9.7. Mikäli joukkueen jäsen muuttaa auton normaalia rakennetta kilpailun aikana, seuraa ensimmäisestä rikkeestä pysähdysrangaistus varikolla, ja toisesta joukkue suljetaan kilpailusta

10. SAMAN AUTON KÄYTTÖ KOKO KILPAILUN AJAN
10.1. Mikäli joukkue on ostanut autoon kiinteät mainokset vuodelle 2017, saa joukkue käyttää halutessaan samaa, omilla mainoksilla varustettua autoa koko kilpailun ajan. Tällöin joukkueen ei tarvitse vaihtaa autoa normaaliin autonvaihdon yhteydessä.

11. KULJETTAJANVAIHTO
11.1. Kuljettajanvaihto on sallittu ainoastaan sille merkityllä alueella.
11.2. Kuljettajanvaihto alueella saa olla ainoastaan joukkueesta kaksi henkilöä: kuljettaja joka lähtee ajoon ja kuljettaja joka tulee ajosta. Tarvittaessa henkilökunta antaa luvan yhdelle ylimääräiselle avustajalle vaihdon ajaksi.
11.3. Kuljettajan minimipaino on 100 kg. Mikäli kuljettaja omapaino ei riitä 100 kg, lisätään autoon lisäpainoa, kuitenkin maksimissaan 30 kg.

12. KULJETTAJAN VARUSTEET
12.1. Kart in Club tarjoaa jokaiselle joukkueelle ajohaalarit ja rajoitetun määrän kypäriä. Omien ajovarusteiden käyttö on sallittu.
12.2. Kuljettajalla tulee olla ajossa päällään vähintään ajohaalari, kypärä ja ajoon soveltuvat kengät. Ajohanskojen käyttö on vapaaehtoista.

13. KILPAILUN PÄÄTTYMINEN
13.1. Kun kilpailun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin tulleeksi, liputetaan jäljellä olevat ohjaajat maaliin tulleiksi sitä mukaa, kun he ylittävät maalilinjan, riippumatta siitä montako kierrosta he ovat ajaneet.