Open/Close Menu Pohjoismaiden suurimmat sisäkartingkeskukset

25h Karting race
SÄÄNNÖT 2016

Jokainen henkilö joka osallistuu Kart´in Club kilpailuun:
– Sitoutuu tuntemaan kilpailun säännöt ja määräykset.
– Tuntemaan kilpailussa käytettävät lippu- ja valomerkit
– Sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja määräyksiä.

1. JOUKKUE

1.1. Joukkueella on oltava johtaja, joka vastaa joukkueen toimista ja tiedotteiden välittämisestä joukkueen jäsenille.
1.2. Kuljettajan vähimmäispaino rata- ja varikkoalueella on 100 kiloa. Mikäli tämä ei täyty on kuljettajan otettava mukaan autoon tarvittava määrä lisäpainoa, kuitenkin maksimissaan 30 kiloa.
1.3. Kuljettajan vähimmäispainoa valvotaan pistokokein. Mikäli kohdan 1.2 vaatimukset eivät täyty, jokaisesta puuttuvaa kiloa kohden joukkueelle tulee yhden kierroksen vähennys kokonaisajokierroksista.
1.4. Joukkueet kilpailevat kahdessa eri luokassa. Joukkue on:
– PRO-luokassa jos joukkueessa on neljällä tai useammalla kuljettajalla on/tai on ollut autourheilussa kilpailemiseen oikeuttava kilpailulisenssi.
– Sport-luokassa jos joukkueen enintään kolmella kuljettajalla on/tai on ollut  autourheilussa kilpailemiseen oikeuttava kilpailulisenssi.
2. VARIKKO
2.1. Varikkoalueella saa ajon aikana olla vain ajossa oleva kuljettaja ja kaksi henkilöä.

3. AIKA-AJO

3.1. Ennen kilpailua ajetaan Superpole-kilpailu jossa ratkaistaan lähtöjärjestys kilpailuun. Superpole-aika-ajon kesto on 6 minuuttia.
3.2. Joukkue saa valita kuljettajan joka ajaa aika-ajon. Kuljettajan saa vaihtaa ennen kilpailun starttia.

4. KILPAILU

4.1. Kilpailun kesto on 25 tuntia.
4.2. Kun kokonaisajoajasta 25 tuntia tulee täyteen, liputetaan voittaja maaliin.
4.3. Virallinen kilpailuaika tulee ajanotosta, ja se näkyy tulosmonitoreissa

5. SPRINTTIKILPAILUT

5.1. Kilpailun aikana ajetaan yhdeksän sprinttikilpailua. Sprinttikilpailuiden aikataulu kerrotaan ennen kilpailun alkua.
5.1.1. Sprinttikilpailun pituus on 20-80 kierrosta.
5.1.2. Sprinttikisan paalulta lähtee se auto joka ylittää ajanottolinjan kun aika tulee täyteen. Tämä auto lähtee paalulta kisaan. Safetycar kerää ryhmän kokoon ja kun SC poistuu radalta, kisa starttaa. Kierrosten lasku alkaa kun startti tapahtuu.
5.1.3. Sprinttikisan voittajalle tulee 12 pistettä, toiselle 10, kolmannelle 8 ja siitä pisteen välein alaspäin.
5.1.4. Sprinttikilpailun päättymistä ei ilmoiteta ruutulipulla, vaan sprinttikilpailu päättyy kun ilmoitettu kierrosmäärä tulee täyteen.

6. AJO KILPAILUSSA

6.1. Ajajan on harjoituksissa ja kilpailun aikana ajettava autoa harkiten niin, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kilpailijan kanssa. Ajettaessa suoralta rinnakkain kaarteeseen, tulee molempien kuljettajien mahtua ajamaan rinnakkain myös kaarteen läpi. Kuljettaja voi valita vapaasti ajolinjansa vain silloin, kun autot eivät miltään osiltaan ole rinnakkain.
6.2. Ajajat saavat käyttää vain kilparataa kilpailun aikana. Kaarteissa sekä niiden lähestymis- ja jättövaiheessa voivat kilpailijat ajaa haluamallaan tavalla ottaen kuitenkin huomioon radan reunamerkinnät.
6.3. Riippuen estämisen/peittämisen katsotaan tapahtuneeksi, kun kuljettaja suoralla muuttaa ajolinjaansa kanssakilpailijoiden ohitusta estääkseen. Suoralla on edettävä suoraviivaisesti. Tämän rikkomisesta rangaistaan tahallisuudesta ja virheen toistamisesta kilpailusta sulkemisella. Vaarallisen ajon toistaminen, tahattomastikin, voi aiheuttaa kilpailusta sulkemisen.
6.4. Ajaja, joka joutuu ohitustilanteeseen, ei saa estää ohiajavaa kanssakilpailijaa. Ohittava kilpailija ei saa leikata ohitettavan eteen niin, että tämän ajo estyy tai syntyy vaaratilanne.
6.5. Ratavarikolle ajo on sallittu ainoastaan merkitystä sisäänajokohdasta, joka on erotettu kilparadasta. Muuta kautta ratavarikolle ajo on kielletty. Tämän määräyksen rikkominen voi johtaa kilpailusta sulkemiseen.
6.6. Palatessaan ratavarikolta kilparadalle on kilpailijan käytettävä merkittyä, ratavarikolta radalle johtavaa tietä ja ajettava varovaisuutta noudattaen kilparadalle.
6.7. Varikolle ajoa koskevat samat määräykset mitä edellä on mainittu ratavarikolle ajosta.
6.8. Jos kilpailijan auto jostakin syystä pysähtyy, on se siirrettävä pois radalta mahdollisimman nopeasti, niin ettei se muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. Kuljettaja ei saa nousta autosta pois rata-alueella ilman henkilökunnan lupaa.
6.9. Kaikenlainen liikennöiminen (ajaminen, työntäminen tai kantaminen) radalla ajosuuntaa vastaan on kielletty erän aikana.
6.10. Tahallinen osuminen ratavalleihin on kielletty. Mikäli kuljettaja osuu toistuvasti mutkassa oleviin merkkiputkiin, seurauksena on STOP&GO rangaistus.

7. TOIMINTA SAFETYCARIN TULLESSA RADALLE

7.1.1. Safetycarilla kasataan autot tarvittaessa uusintastarttiin, tai radalla tapahtuneen onnettomuuden aikana hiljennetään nopeutta.
7.1.2. Safetycarissa on vilkkuvat keltaiset valot. Valojen vilkkuessa, Pacecarin ohittaminen on kielletty.
7.1.3. Kun Safetycarin ja radan keltaiset valot vilkkuvat, on toisen kilpailijan ohittaminen kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Safetycaria ei saa ohittaa kuin henkilökunnan luvalla. Safetycarin ohittaminen varikon kautta on kielletty.
7.1.4. Mikäli joukkue käy varikolla, saa radalle palata viimeisenä Safetycarin perässä olevan kilpailijan ja Safetycarin väliin. Jos johtava auto käy varikolla, ei sääntökohtaa 7.1.5 noudateta. Tällöin Safetycarin perään ajetetaan toisena kilpailussa oleva auto jne.
7.1.5. Safetycarin tullessa radalle ennelta määräämättömä aikana, ajetetaan johtava auto SafetyCarin perään ennen uusintastarttia
7.1.6. Safetycar poistuu radalta siltä kierrokselta kun Safetycarin valot sammuvat.
7.1.7. Kun Safetycar poistuu radalta, on toisen kilpailijan ohittaminen kun lähtövalot vaihtuvat vihreiksi.

8. AJO RATAVARIKOLLE

8.1. Kuljettaja saa ajaa ratavarikolle aina kun sen portti on avoinna. Mikäli ratavarikko on ruuhkaa, saattaa sisääntuloportilla punainen valo. Mikäli ratavarikolle ajaa punaisen valon palaessa, joutuu kuljettaja odottamaan ratavarikkoa ennen omaa vuoroansa.
8.2. Ratavarikko suljetaan n. 30 minuuttia ennen kilpailun päättymistä. Ratavarikon suljettua ei kuljettajanvaihto ole enään mahdollista

9. AUTON VAIHTO JA AUTON TANKKAUS KILPAILUN AIKANA

9.1. Joukkueen on tultava autonvaihtoon kun järjestäjä sitä vaatii.
9.2. Auton tankkaus tapahtuu noin 2½ tunnin välein. Autonvaihto joka toisen tankkauksen yhteydessä.
9.3. Joukkueet kutsutaan varikolle näyttötaululla jossa on teksti FUELING ja joukkueen numero. Joka toisen tankkausen yhteydessä vaihdetaan myös auto. Tankkauksen kesto on 1 minuutti, tankkauksen ja auton vaihdon 2-3 minuuttia, kuitenkin siten, että vaihto kestää jokaisella yhtä pitkään.
9.4. Tankkauksen aikana ei kuljettaja saa olla autossa.
9.5. Mikäli joukkueen jäsen muuttaa auton normaalia rakennetta kilpailun aikana, seuraa ensimmäisestä rikkeestä STOP and GO-rangaistus, ja toisesta joukkue suljetaan kilpailusta

10. KULJETTAJANVAIHTO

10.1. Kuljettajanvaihto on sallittu ainoastaan sille merkityllä alueella.
10.2. Kuljettajanvaihto alueella saa olla ainoastaan joukkueesta kaksi henkilöä: kuljettaja joka lähtee ajoon ja kuljettaja joka tulee ajosta. Tarvittaessa henkilökunta antaa luvan yhdelle ylimääräiselle avustajalle vaihdon ajaksi.
10.3. Kuljettajan minimipaino on 100 kg. Mikäli kuljettaja omapaino ei riitä 100 kg, lisätään autoon lisäpainoa, kuitenkin maksimissaan 30 kg.

11. KULJETTAJAN VARUSTEET

11.1. Kart in Club tarjoaa jokaiselle joukkueelle ajohaalarit ja rajoitetun määrän kypäriä. Omien ajovarusteiden käyttö on sallittu.
11.2. Kuljettajalla tulee olla ajossa päällään vähintään ajohaalari, kypärä ja ajoon soveltuvat kengät. Ajohanskojen käyttö on vapaaehtoista.
11.3. Jos joukkueessa on kuljettajia joiden normaaliajopaino (ilman mitään kehoon lisättäviä lisäpainoja, etc) on ajohaalarissa ja kypärän kanssa yli 120 kg, saa joukkue 2 kierroksen edun maksimissaan 5 kuljettajasta. Edun voi lunastaa kerran per kuljettaja, kun ajovuoro on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuuttia. Edun haluavien kuljettajien on oltava Kart in Clubilla kilpailupäivänä kello 14.30. Tämän jälkeen ei rekisteröintejä oteta vastaan.

12. KILPAILUN PÄÄTTYMINEN

12.1. Kun kilpailun ensimmäinen kilpailija on liputettu maaliin tulleeksi, liputetaan jäljellä olevat ohjaajat maaliin tulleiksi sitä mukaa, kun he ylittävät maalilinjan, riippumatta siitä montako kierrosta he ovat ajaneet.